Astrologische forecast 2023

12 januari – Einde van Mars Retrograde

Volgens verschillende tradities begint het nieuwe jaar niet precies op 1 januari, maar eigenlijk veel later (volgens Human Design zelfs pas op 22 januari) dus kijk niet raar op als je pas weer echt “momentum” voelt vanaf de laatste week januari. Vanaf de 12de gaat Mars weer recht lopen en krijgen we eindelijk weer onze energie terug! Mars liep retrograde vanaf oktober dus het kan heel goed dat in de laatste maanden van 2022 niets liep zoals je had gewild, dat je veel vermoeidheid voelde, vaak grieperig was óf dat er van jouw plannen maar weinig terechtkwam.

18 januari – Einde van Mercurius Retrograde

Hallelujah! Als ook Mercurius op de 18de weer recht gaat lopen zijn we ook eindelijk uit de grijze zone voor wat betreft onze communicatie. Misverstanden lagen op de loer en technisch ongemak had je wellicht in zijn greep, maar nu is de weg weer vrij voor heldere taal en bijbehorende daden. Maak van de gelegenheid gebruik de eerste weken je plannen duidelijk op een rijtje te zetten zodat je ze vanaf eind januari eindelijk kunt uitvoeren zonder ruis op de lijn.

7 maart 2023 – Saturn gaat in Vissen lopen

Na maar liefst drie jaar in de Waterman gaat de planeet van structuur en verantwoordelijkheid in de Vissen lopen waar hij tot begin 2026 in zal blijven. Verwacht dat spiritualiteit nóg meer mainstream wordt, maar ook dat ons gevraagd wordt hier stelling in te nemen en definitief uit die spirituele kast te komen. Saturnus vraagt om integratie van het geleerde en vraagt je het naar de aarde en je dagelijks leven te brengen. We gaan structuur aanbrengen in hoe we ons verhouden tot zingeving, mystiek en spiritualiteit en dit betekent dat we praktische middelen op een dieper niveau zullen omarmen zoals spirituele studies, meditatie en yoga bijvoorbeeld.

Ook zal er nog meer aandacht komen voor ons mentale welzijn, de energie en elektromagnetische straling vanuit de kosmos zal alleen nog verder toenemen de komende jaren. Uitval, burn-outs, verslavingen en psychische aandoeningen zullen met Saturnus in de

Vissen toenemen. We zullen in ieder geval diep geconfronteerd worden met onze emoties die om heling vragen. Heling is hét themawoord van Saturnus in de Vissen.

23 maart – Pluto gaat in de Waterman lopen

We gaan een turbulent jaar tegemoet en dit heeft alles te maken met de planeet Pluto (de planeet van crisis en transformatie) die zijn eerste uitstapje in het teken Waterman gaat maken (van 23 maart tot 11 juni 2023). Hij gaat dan nog even retrograde lopen, maar vanaf januari 2024 loopt hij definitief (de komende 20 jaar) in de Waterman. Deze verandering van teken is zo belangrijk dat ik het hier wat uitgebreider wil toelichten omdat dit het komende jaar sterk gaat beïnvloeden.Deze stand (Pluto in de Waterman dus) zal onze kijk op alles wat met de Watermanenergie te maken diepgaand beïnvloeden. Dan moet je vooral denken aan technologie, want Waterman hoort bij technologie (en wetenschap) en het valt dan ook te verwachten dat we het komende jaar te maken krijgen met de eerste concrete stappen naar een nog meer gedigitaliseerde wereld. De technologie zal ons vanuit de Waterman-gedachte met elkaar willen verbinden, maar hier loopt het gevaar dat het algemene doel het individuele mens-zijn gaat beperken. Deze spanning tussen individu en collectief zal de komende 20 jaar het wereldbeeld bepalen én diepgaand transformeren. Het individu zal zich moeten vormen naar de collectieve doelen die gesteld worden en die niet in alle gevallen ethisch zijn. De vraag wie deze doelen stelt, zal centraal staan en is niet langer evident. Ook thema’s als energie, milieu, duurzaamheid en sociale omgang zullen ten prooi vallen aan deze doelen en er zal getracht worden deze digitaal te “controleren” of “beheersen”.

Deze ontwikkeling doet denken aan de Franse Revolutie (die het einde van de aristocratie betekende) én de Industriële Revolutie (de vorige keren dat Pluto in de Waterman liep) die ervoor zorgde dat door de uitvinding van machines heel veel banen verloren gingen en de mens zich opnieuw moest verhouden tot de wereld waarin hij leefde. Deze huidige

Revolutie, ook wel de Digitale Revolutie genoemd, zal onze mensheid en lifestyle opnieuw diepgaand transformeren. Pluto wil de onderste steen boven en confronteert ons met onze diepste angsten met als doel ons als een feniks uit de as te laten herrijzen als betere versie van onszelf.

Dit conflict (tussen collectief en individueel, maar ook tussen organisch en technologisch) dat zich de komende 20 jaar vooral zal opdringen in digitale sferen (dan kun je denken aan een digitaal paspoort, digitaal geld etc.) is zich al een aantal jaar aan het voorbereiden sinds C dat voor het eerst een wereldwijde organisatie of aanpak vereiste en waarbij voor het eerst op globale schaal beleid werd geïmplementeerd. Ook C heeft ons geconfronteerd met de diepe angst ziek te worden en te sterven. We zouden kunnen stellen dat na deze cyclus van Pluto in de Waterman over twintig jaar niets meer hetzelfde is. Hoe we hier uitkomen is grotendeels afhankelijk van onszelf en ons eigen vermogen te blijven kiezen voor het hart. Pluto zorgt er ook namelijk ook voor dat alle snode plannen en onzuiverheid naar boven komt, het is dus aan ons om dit te schonen en alle duisternis in onszelf en de wereld te transformeren.

De Jupiter-Saturnus conjunctie in december 2020 heeft wat dat betreft ook flink zijn invloed laten gelden, dit enorm belangrijke aspect tussen de planeet van expansie en die van beperking heeft een grote energetische clash veroorzaakt die de mensheid letterlijk versneld van een aarde naar luchtteken liet gaan; door de pandemie moesten we plotseling veel meer online gaan leven (het domein van luchtteken Waterman). Het contante geld (een symbool van het tastbare aardeteken Steenbok) is vervangen door de digitale euro en wordt steeds minder tastbaar en zo zijn er meer tegenstellingen die we sinds dit belangrijke aspect in ons dagelijks ervaren: thuiswerken versus op kantoor, reizen versus niet kunnen reizen etc.

Het teken Waterman zoekt naar gelijkheid en in die zin is de tijd van koningshuizen, kerken, overheid en autoriteit voorbij. Dit gelijkwaardige denken is mooi, maar kan ook radicaal uit de hoek komen. Lodewijk de XIV en Marie-Antoinette werden bijvoorbeeld geëxecuteerd tijdens Pluto in de Waterman. Als Pluto overgaat van het ene teken naar het andere dan gaat dit ALTIJD gepaard met grote omwentelingen op het gebied van macht. Opstand en verzet gaan hand in hand met deze stand. Wie heeft er nu de macht? Dit is dé vraag die centraal zal staan de komende twintig jaar. Het valt te verwachten dat met Pluto in de Waterman de macht steeds meer komt te liggen in handen van het volk (social media). Gevaar hier is dat er weinig richting is en vanuit idealisme plannen worden bedacht die in de praktijk meer chaos dan structuur geven. Het is een recept voor maatschappelijke onrust en dit komt als eerste naar boven in de meest instabiele (en geografisch gezien grootste) landen en gebieden.

Landen waar religie of een andersoortige autoritaire macht bv. in het bijzonder verweven met de staat voelen de invloed van Pluto in de Waterman enorm. Denk aan Iran (en de vrouwen die weigeren nog langer te leven naar de kerkelijke doctrine), Rusland (en Poetin die als dictator dit enorme land nog probeert te regeren), China (die met strenge hand probeert de pandemie te bestrijden en hele steden in lockdown zet) en Amerika wiens fundament staat te wankelen omdat het maatschappelijke systeem op los zand gebouwd is.

Er is een grote rol voor Amerika weggelegd in deze transitie, Amerika is een Tweelingenland en met Pluto in de Waterman komen alle diepere ongure waarheden omtrent Amerika’s werkelijke aard naar boven. Tweelingen is een luchtteken dat liever mooi maakt en wegpoetst dan authentiek en diepzinnig is en met de intense werking van Pluto komt nu aan het licht dat de mooimakerij van media en entertainment niets meer is dan dat: mooimakerij.

Amerika zal de komende jaren met Pluto in de Waterman meer en meer idolen van een voetstuk zien vallen terwijl langzamerhand het spreekwoordelijke doek van Hollywood, entertainment, bedrijven en politiek valt. Je kunt je voorstellen dat dit een totale omwenteling betekent voor de waarden en normen van dit enorme land. Mensen zullen uit angst teruggrijpen naar bv. het fundamentalistische Christendom en radicale opvattingen rond ras.

Wie heeft er voortaan de macht? Met Pluto in de Waterman worden we ons bewuster van de rol die elite (of privilege) speelt en meer en meer schandalen zullen de komende tijd aan het licht komen. Het doel is vanuit gelijkwaardigheid een nieuwe wereld vorm te geven, maar

Waterman kan ook juist nationalistische gevoelens vergroten. “Als Amerika ziek is, dan niest de hele wereld.” Kortom, wij gaan hier in Europa onherroepelijk wat van merken. Denk dan aan handel- en economische gevolgen, inflatie etc.

Pluto in de Waterman gaat onze wereld ingrijpend veranderen de komende twintig jaar en het is aan de jeugd (geboren tussen 1996 en 2011) die Neptunus als generatiegegeven in de Waterman hebben in hun geboorteradix om deze paradigmashift vanuit compassie en liefde te maken. Zij hebben de energetische tools in hun blauwdruk om GEVOEL te integreren in de energie van Waterman (dus technologie en wetenschap). De potentie is aanwezig om macht gelijk te verdelen zodat deze gedeelde macht economie en energie op wereldniveau kan transformeren. Leiderschap krijgt een nieuw gezicht en compassie en medemenselijkheid kunnen nieuwe hoogtes bereiken. We hebben de tools om alle honger uit te bannen, maar de machthebbenden zullen deze macht niet gemakkelijk laten gaan en snode plannen bedenken om deze te behouden. Dit is de aloude strijd tussen het licht en de duisternis. In 2023 bereikt deze strijd een nieuw niveau en staat onze ziel op het spel! De komende jaren maken we de keuze tussen organisch of technologisch, dit is de herhaling van een geschiedenis zoals we die duizenden jaren eerder hebben beleefd en die ons aardse leven overstijgt.

Liefde is altijd het antwoord en zo zal 2023 ons nog dieper initiëren in het hart. Pluto in de

Waterman maakt dat de drang naar de vrijheid om je hart te volgen niet langer te ontkennen valt. Dit is eng en schudt alle schijnzekerheden als heilige huisjes omver, maar dat waren ze dus: schijnzekerheden. Over twintig jaar kennen we een nieuwe wereld, in 2023 beginnen we echt met bouwen!!

19-20 april 2023 – Zonne eclips in de Ram

Dit is de eerste eclips van het jaar en de eerste eclips in de Ram sinds 2015! Ram is een impulsief en explosief (gaan-met-de-banaan) teken en dit maakt deze eclips bijzonder krachtig.

Deze nieuwe cyclus van eclipsen (Ram-Weegschaal) duurt tot begin 2025 en nodigt ons uit een nieuw evenwicht te vinden tussen wat we zelf graag willen (namelijk gaan met die banaan!) en de belangen van andere mensen in je leven.

21 april tot 14 mei – Mercurius Retrograde in de Stier

De tweede Mercurius Retrograde van het jaar dus hou er rekening mee dat alles wat trager kan gaan dan gepland en lees de kleine lettertjes! Meestal niet zo’n goede tijd om aan nieuwe projecten te beginnen, een contract te tekenen of om belangrijke beslissingen te nemen omdat hier een terugwerkende energie speelt. Retrograde energie betekent dat de energie ingaand is in plaats van uitgaand, dus let the energy do its work! Dit betekent dat het een goede tijd is om de balans op te maken, orde op zaken te stellen en te reflecteren.

5 mei – Volle Maan en Eclips in Schorpioen

Een Volle Maan komt natuurlijk veel vaker voor, maar dit is er een met een eclips én in de Schorpioen, de laatste eclips in dit teken voor de komende negen jaar. Je kunt een culminatie verwachten van een thema dat speelt in het huis waar jouw Schorpioen heerst; dit kan erg emotioneel zijn en intens, maar kan ook de laatste horde zijn die je over moet waarna alles op zijn plek begint te vallen. Je kunt heel helder zien wie of wat je moet loslaten om nog authentieker te leven en dit is dus tevens een periode van kansen en mogelijkheden, heling en opschoning.

16 mei – Jupiter gaat in de Stier lopen

Jupiter zal tot mei 2024 in de Stier lopen en dit is een positieve stand die nieuwe impulsen zal geven, mogelijkheden en groei. De Stier-energie helpt ons met nieuwe ontwikkelingen rond zaken als voeding, vrije tijd, wonen en geld. Subsidieplannen kunnen meer lucht gaan geven of je kunt zelf eindelijk je financieel stabiliteit meer handen en voeten geven. Kijk naar het huis waar jouw Stier heerst om te zien waar je de overvloed en het optimisme van Jupiter kunt verwachten.

22 juli tot 3 september – Venus Retrograde in de Leeuw

Venus loopt iedere achttien maanden retrograde en heeft te maken met relaties, (zelf)waarde en geld. Je kunt geconfronteerd worden met deze zaken door een oude bekende die in je leven opduikt of een onverwachte rekening. Omdat Leeuw het teken van de leider is, kun je met Venus Retrograde in dit teken ook verwachten dat jouw visie op leiderschap uitgedaagd wordt, of dat je door externe gebeurtenissen gaat twijfelen aan je leiderschapskwaliteiten. Gelukkig valt deze retrograde in de zomermaanden, dus gebruik de tijd om te reflecteren op je professionele doelen aan het zwembad 😉

23 augustus tot 15 september – Mercurius Retrograde in de Maagd

De details zullen je inhalen tijdens deze retrograde dus zorg ervoor dat de etalage overeenkomt met het magazijn. Tijdens deze retrograde kan het een klein detail zijn dat je over het hoofd hebt gezien dat voor allerlei problemen kan zorgen. Tegelijkertijd markeert het een periode van herijken; waar geef je ongemerkt veel energie weg? Het zijn vaak alle kleine dingen bij elkaar opgeteld die om een nieuwe routine en nieuw evenwicht vragen.

28 oktober – Gedeeltelijke Maaneclips in de Stier

Alle praktische veranderingen die je al een tijdje in je leven wilt integreren kunnen nu zichtbaar worden en je kunt concrete veranderingen en verbeteringen zien op dat vlak.

13 december tot 1 januari – Mercurius Retrograde in de Steenbok

Dit is de laatste Mercurius Retrograde van het jaar en het laatste aardeteken (Steenbok) voor

Mercurius zich naar het vuurteken Boogschutter beweegt. Steenbok kan streng zijn dus kijk ook hier weer uit voor misverstanden, want alles vraagt nu echt om een gedegen en betrouwbare afhandeling. Dat betekent dat je deze laatste weken voor het nieuwe jaar wel eens onverwacht met je neus op ongewenste losse eindjes wordt gedrukt. Je kunt ze maar beter netjes afhandelen.


Maanstanden in 2023:

Zaterdag 7 januari -Volle maan -Kreeft -00:07 uur
Zaterdag 14 januari -Laatste kwartier -Weegschaal
Zaterdag 21 januari -Nieuwe maan -Steenbok -21:53 uur
Zaterdag 28 januari -Eerste kwartier -Stier

Zondag 5 februari -Volle maan -Leeuw -19:28 uur
Maandag 13 februari -Laatste kwartier -Schorpioen
Maandag 20 februari -Nieuwe maan -Vissen -08:05 uur
Maandag 27 februari -Eerste kwartier -Tweelingen

Dinsdag 7 maart -Volle maan -Maagd -13:40 uur
Woensdag 15 maart -Laatste kwartier -Boogschutter
Dinsdag 21 maart -Nieuwe maan -Vissen -18:22 uur
Dinsdag 28 maart -Eerste kwartier -Tweelingen

Donderdag 6 april -Volle maan -Weegschaal -06:34 uur
Donderdag 13 april -Laatste kwartier -Steenbok
Donderdag 20 april -Nieuwe maan met zonsverduistering -Stier -06:12 uur
Donderdag 27 april -Eerste kwartier -Leeuw

Vrijdag 5 mei – Volle maan met maansverduistering -Schorpioen -19:33 uur
Vrijdag 12 mei -Laatste kwartier -Waterman
Vrijdag 19 mei – Nieuwe maan -Stier -17:53 uur
Zaterdag 27 mei – Eerste kwartier -Maagd

Zondag 4 juni – Volle maan -Boogschutter -05:41 uur
Zaterdag 10 juni – Laatste kwartier -Vissen
Zondag 18 juni -Nieuwe maan -Tweelingen -06:36 uur
Maandag 26 juni -Eerste kwartier -Weegschaal

Maandag 3 juli – Volle maan Steenbok -13:38 uur
Maandag 10 juli -Laatste kwartier -Ram
Maandag 17 juli -Nieuwe maan -Kreeft -20:31 uur
Dinsdag 25 juli -Eerste kwartier -Weegschaal

Dinsdag 1 augustus -Volle maan -Waterman -20:31 uur
Dinsdag 8 augustus -Laatste kwartier -Stier
Woensdag 16 augustus -Nieuwe maan -Leeuw -11:37 uur
Donderdag 24 augustus -Eerste kwartier -Boogschutter
Donderdag 31 augustus -Volle maan -Vissen -03:35 uur

Woensdag 6 september -Laatste kwartier -Tweelingen
Vrijdag 15 september -Nieuwe maan -Maagd -03:39 uur
Vrijdag 22 september -Eerste kwartier -Boogschutter
Vrijdag 29 september -Volle maan -Ram -11:57 uur

Vrijdag 6 oktober -Laatste kwartier -Kreeft
Zaterdag 14 oktober -Nieuwe maan met zonsverduistering -Weegschaal -19:54 uur
Zondag 22 oktober -Eerste kwartier -Waterman
Zaterdag 28 oktober -Volle maan met maansverduistering -Ram -22:23 uur

Zondag 5 november -Laatste kwartier -Leeuw
Maandag 13 november -Nieuwe maan -Schorpioen -10:27 uur
Maandag 20 november -Eerste kwartier -Waterman
Maandag 27 november -Volle maan -Tweelingen -10:16 uur

Dinsdag 5 december -Laatste kwartier -Maagd
Woensdag 13 december -Nieuwe maan -Boogschutter -00:31 uur
Dinsdag 19 december -Eerste kwartier -Vissen
Woensdag 27 december -Volle maan -Kreeft -01:32 uur


Het jaar 2023 is een zeven jaar in de numerologie en in die zin diep spiritueel. God schiep de wereld in zes dagen en rustte op de zevende dag. We hebben zeven dagen in de week, zeven zonden en zeven deugden en zeven engelen. De zeven kortom, is een heilig getal dat spreekt over ‘voleinding’ en ‘volmaaktheid’. Thema’s als zingeving, rust, introspectie, reflectie, bezinning en innerlijke vrede voeren de boventoon dit jaar. De zeven staat voor de weg naar binnen om jezelf te verwezenlijken in lijn met je authentieke zelf. Intuïtie, wijsheid en ingevingen spelen een grote rol hierbij, maar je kunt ook gevoelens van eenzaamheid ervaren. Je zult uitgedaagd worden je eigen weg te gaan, maar hierbij dien je ook rekening te houden met anderen!

2023 belooft in ieder geval een belangrijk en intens jaar te worden, ik hoop van harte dat het voor jou een prachtig jaar zal zijn!

xDonata

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

We doen ons best je zoveel mogelijk inspirerende informatie te geven. Voel je vrij om je altijd weer af te melden of (en dat hopen we natuurlijk!) ons ook te volgen op IG en FB!

Ben je enthousiast over onze boeken, diensten en/of auteurs? Aarzel dan niet om anderen op ons attent te maken!